درباره ما

درباره ما

باشگاه حامیان مالی و حقوقی صنعت ساختمان ایران در سال 1394 شروع به فعالیت کرده است.هم اکنون این مجموعه توسط گروهی از حقوق دانان و کارشناسان ساختمانی هدایت می شود و با توجه به موفقیت های حاصل در سال های اخیر این گروه فعالیت خود را در محدوده جغرافیایی وسیعی گسترش داده است. باشگاه حامیان مالی و حقوقی صنعت ساختمان ایران مفتخر است در سال های اخیر که دوره رکود صنعت ساختمان بوده است نقش موثری در تکمیل پروژه های ساختمانی و حل و فصل مشکلات و چالشهای حقوقی آنها داشته است. این موفقیت محدود به استان تهران نبوده و با گسترده شدن فضای کاری برخی استان ها را نیز تحت پوشش قرارداده است.

تماس با حامیانعضویت در باشگاه